További oldalak
Eredmények 
 Letöltés
Halálozási arányszámok: 30 napos nyers halálozás  
Halálozási arányszámok: Standardizált halálozási hányados 30 napon belüli halálozásokra  
Kardiológiai beavatkozások elvégzése: Kardiológiai beavatkozásban részesültek aránya az AMI esetek körében  
Kardiológiai beavatkozások elvégzése: Standardizált beavatkozási hányados (BH)  
 Az akut miokardiális infarktus (AMI)
Visszatérés a kezdőlapra 
Az akut miokardiális infarktus (AMI) 

Az Akut miokardialis infarktus (AMI)
kórházi ellátásának minőségi indikátorai

módszertani ismertető


Az indikátorok képzésének módszertanát a Kardiológiai Szakmai Kollégium (elnök: prof. Préda István) delegált munkatársaival együttműködve fejlesztettük ki. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a támogató együttműködésért elsősorban

dr. Merkely Béla egyetemi docens, SE Ér- és Szívsebészeti Klinika

valamint

Prof. Jánosi András osztályvezető főorvos (Szt. János Kórház, Budapest) és

dr. Polgár Péter osztályvezető főorvos (Jósa András Kórház, Nyíregyháza)

kollégiumi tagoknak, akik szakmai konzultációkkal támogatták anyagunk elkészítését.

Köszönetet mondunk továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkatársainak és szakértőinek, akik az első nyers változat véleményezésével hozzájárultak anyagunk végső formába öntéséhez. Külön köszönjük dr. Deák György FIFO szakértő értékes véleményét.

Adatok leválogatása: az AMI esetek meghatározása

A feldolgozásba azon aktív osztályos eseményekből álló kórházi eseményeket válogattuk be, amelyekben:

az ápolást indokló fődiagnózis AMI volt (BNO 10: I21 vagy I22), vagy

az AMI ellátásban alkalmazott eljárások valamelyike rögzítésre került (ld. 1. táblázat).

Az aktív osztályos finanszírozású esetek leválogatása az elszámolás típusa alapján történt.

A TAJ számok azonossága alapján meghatároztuk az adott TAJ egymást követő kórházi felvételei között eltelt időt napokban. Ha ez 30 napnál kevesebb volt, akkor a rekordokat összekapcsoltuk és a továbbiakban egy ellátási eseményként tekintettük függetlenül attól, hogy ez ellátási sorozatban hány ellátó (fekvőbeteg osztály vagy kórház) vett részt. Az első felvételt követő 30 napon túli újabb AMI körbe vont kórházi felvételt újabb ellátási epizód kezdetének tekintettük.

A feldolgozáshoz azon eseményeket vettük figyelembe, amelyekben a rekordok legalább egyikében AMI volt az ápolást indokló fődiagnózis. Az eljárás logikájából következik, hogy a feldolgozás során csak a TAJ számmal rendelkező betegek ellátását vettük figyelembe.

Összefoglalva: az AMI kórházi ellátásának indikátorainak meghatározásához a TAJ számmal rendelkező, azon akut osztályos felvételeket jelentő ellátási sorozatokat vettünk figyelembe, amikor legalább egy osztályon az ápolást indokló fődiagnózis AMI volt, illetve a 30 napon belüli felvételek során a fődiagnózis vagy AMI volt, vagy a beavatkozások között az AMI ellátásban alkalmazott eljárások valamelyike rögzítésre került. Az elemzésben az így definiált eseménysorozatot AMI (összevont) esetként nevezzük meg.


1. táblázat

Az AMI ellátás során alkalmazott, az adatok leválogatásához figyelembe vett kardiológiai beavatkozások

  Beavatkozási kód Beavatkozás megnevezése
  01100 PTCA (készlettel)
  01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent
  01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített)
  33970 PTCA
  33971 PTCA - második és további elváltozásért kieg pont
  33972 PTCA - LASER alkalmazás kieg pont
  33974 Coronaria stent beültetés
  33981, 33982, 33983, 33984, 33985, 33986, 33987, 33988, 33989, 3398A Coronaria stent beültetés áganként (külön-külön kiemelve)
  53611 Bypass a jobb coronarian és/vagy ágain
  53612 Bypass a LAD coronarian és/vagy ágain
  53613 Bypass a CX coronarian és/vagy ágain
  53614 Bypass a jobb +LAD coronariákon és/vagy ágaikon
  53615 Bypass a jobb+CX coronariákon és/vagy ágaikon
  53616 Bypass a LAD +CX coronariákon és/vagy ágaikon
  53617 Bypass a jobb +LAD+CX coronariákon és/vagy ágaikon
  53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés
  53963 Coronaria angioplastica, PTCA, elváltozásonként
  88161 Thrombolysis iv
  88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)
  88164 Thrombolysis, szisztémás streptokinase használatával
  88165 Thrombolysis, szisztámás urokinase használatával


Feldolgozási időszak és elemzési szintek

A 2000-2005 éves és a 2006 első féléves kórházi finanszírozott állomány került feldolgozásra.(A 2006-os törtév jelen elemzésben a 2005-ben megkezdett ellátások lezárásához szükséges adatállomány.) Az évenkénti elemzés az eseménysorozat első törzsszám évszám értéke szerint került elkülönítésre, azaz a feldolgozás nem a finanszírozás logikáját, hanem az epizódok megkezdésének logikáját követi.

Az indikátorokat országos, progresszivitási és kórházi szinten határoztuk meg. A kórházak besorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az eltelt 6 év során a kórházi összevonásokat figyelembe vettük, és az elemzéseket a legutolsó ismert állapot szerint végeztük el. A figyelembe vett intézményi összevonásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.


Az AMI kórházi ellátásának indikátorai

A feldolgozásban a következő indikátorok meghatározását végeztük el:

 • Halálozási arányszámok
  • 30 napos nyers halálozás
  • standardizált halálozási hányados 30 napon belüli halálozásokra
 • Kardiológiai beavatkozások elvégzése
  • Kardiológiai beavatkozásban részesültek aránya az AMI esetek körében
  • Standardizált beavatkozási hányados az AMI esetek körében

Halálozási arányszámok számítási módszertana

A halálozási esemény bekövetkezését az anyakönyvi nyilvántartások alapján vizsgáltuk függetlenül attól, hogy az hol történt és milyen haláloki kód került megállapításra. A 30 napos halálozás azon halálozási eseményeket öleli fel, amelyek az ellátási sorozat kezdő napjától számítva legfeljebb 30 napon belül következtek be. A kórházankénti elemzésnél az „összevont” esetet az első ellátóhoz rendeltük („összevont” eset jelenthet egyetlen ellátót is). Fontos tudni, hogy a táblázatokban feltüntetett esetszámok lényegesen eltérhetnek az intézmények által nyilvántartott AMI betegszámoktól különösen ott, ahol az infarktusos betegeket - pl. katéteres beavatkozást követően - más intézménytől veszik át. Az ábrákon a haemodinamikai labor megjelölés a 2005. év eleji állapotot tükrözi.

30 napos nyers halálozás

 • az elemzések 2000-2005 között éves bontásban készültek el;
 • az ábrákon csak azok az intézmények szerepelnek, ahol 2004-ben vagy 2005-ben első osztályos ellátásra legalább 50 AMI-s esetet vettek fel;
 • a progresszivitási szintenkénti „együtt” adatban minden kórház adata szerepel (nem csak az évi 50 eset felettiek);
 • a táblázatokban minden olyan kórház szerepel, ahol legalább 1 eset volt valamelyik évben: Halálozási arányszámot csak legalább 20 esetből számoltunk (kórház/év) egyéb esetekben ‘n.a.’ jelzést alkalmaztunk.

standardizált halálozási hányados, 30 napon belüli halálozásokra

 • az elemzés 2005-re vonatkozóan készült el;
 • csak azokat az eseteket vettük figyelembe, ahol a beteg az ellátás megkezdésekor legalább 35 éves, és kevesebb, mint 80 éves volt;
 • csak azokat a kórházakat ábrázoltuk, ahol 2005-ben legalább 50 „összevont” eset volt az adott korintervallumban;
 • a progresszivitási szintenkénti „együtt” adatban minden kórház adata szerepel (nem csak az évi 50 eset felettiek);
 • a standardizált halálozási hányadost indirekt standardizált eljárással határoztuk meg, ahol a standardot az országos nem és korcsoport szerinti 30 napos halálozási arányszám jelenti;
 • a standardizált halálozási hányadost %-os formában adtuk meg, a 100% az országos szintet jelenti.

 


Kardiológiai beavatkozások elvégzése

A kardiológiai beavatkozások gyakoriságának vizsgálatakor az „összevont” AMI eseteket az első ellátóhoz rendeltük függetlenül attól, hogy az adott beavatkozást hol végezték el. Az ábrákon a haemodinamikai labor megjelölés a 2005. év eleji állapotot tükrözi. A kardiológiai beavatkozásokat elkülönítetten is vizsgáltuk. Mindig csak a 30 napon belüli időintervallumban megkezdett kórházi ellátás során elvégzett beavatkozásokat vettük figyelembe. A pacemaker beültetésen átesetteket önálló csoportként elemeztük.

Kardiológiai beavatkozásban részesültek aránya az AMI esetek körében

 • csak azokat a kórházakat ábrázoltuk, ahol 2004-ben vagy 2005-ben legalább 50 „összevont” eset volt;
 • a progresszivitási szintenkénti „együtt” adatban minden kórház adata szerepel (nem csak az évi 50 eset felettiek);
 • a beavatkozási gyakoriságot a beavatkozások típusa szerint is feldolgoztuk. A négy csoport: PTCA stent-tel vagy anélkül, thrombolysis, bypass és pacemaker.

Standardizált beavatkozási hányados az AMI esetek körében

 • a standardizált beavatkozási hányados számításához csak azokat az eseteket vettük figyelembe, ahol a beteg az ellátás megkezdésekor legalább 35 éves, és kevesebb, mint 80 éves volt;
 • csak azokat a kórházakat ábrázoltuk, ahol 2005-ben legalább 50 „összevont” eset volt az adott korintervallumban;
 • a standardizált beavatkozási hányadost indirekt standardizált eljárással határoztuk meg, ahol a standardot az országos nem és korcsoport szerinti beavatkozási arányszám jelenti;
 • a standardizált beavatkozási hányadost (BH) %-os formában adtuk meg, a 100% az országos szintet jelenti.

Az eredmények értelmezése

Elemzésünkben a STEMI és NSTEMI eseteket nem tudtuk elkülöníteni, mivel az adatszolgáltatásban jelenleg alkalmazott BNO 10 kódrendszer erre nem ad lehetőséget. A bemutatott elemzéseket ennek ismeretében kell értelmezni.

Az AMI ellátás minőségi indikátorainak eredményeiből a következő általános következtetések fogalmazhatók meg:

 • a kórházak adatszolgáltatása alkalmas az AMI ellátás indikátorainak elemzésére;
 • igen nagy az ellátási gyakorlat változékonysága, ami mind a beavatkozásokhoz való hozzáférésben, mind az ellátást követő halálozási gyakoriságban megnyilvánul;
 • a változékony gyakorlat az azonos ellátási szinten levő intézmények körében is jelentős, a változékonyságot a kockázati csoportok esetleges különbsége önmagában nem magyarázhatja;
 • az első osztályos ellátás helye jelentős mértékben befolyásolja a betegek túlélési esélyeit;
 • a trendek elemzésekor célszerű figyelembe venni a diagnosztikai kritériumok időközben történt változását, ami hozzájárulhatott az esetszámok növekedéséhez és a 30 napos halálozás javulásához is;
 • a trendek alakulását az időközben megnyíló haemodinamikai laboratóriumok, illetve az azokhoz való hozzáférés jelentős mértékben befolyásolja;
 • a trendek a haemodinamikai ellátást nyújtó egyetemekre és szakintézetekbe első ellátásra felvett AMI betegek körében különösen kedvező tendenciát mutatnak, míg máshol az mutató értékei stabilak;
 • célszerű figyelembe venni az esetszámok eltolódását a haemodinamikai laboratóriumokkal rendelkező intézmények irányába;
 • az eredmények nem teszik lehetővé az intézmények minősítését, az ellátás minőségének megítéléséhez további oki kutatások szükségesek (pl. a magas 30 napos halálozási arányt mutató intézményekben koncentráltan láthatnak el olyan betegeket, akiknél a kardiológiai beavatkozásokat valamilyen ok miatt nem lehet végrehajtani, illetve az alacsony halálozási mutatók hátterében adatközlési hiba, vagy szűrt, alacsonyabb kockázatú betegcsoport is állhat);
 • az AMI betegek elsődleges ellátását arra felkészült intézményekben kell biztosítani;
 • az adatok alkalmasak az AMI ellátás hazai rendszerének átgondolásához;
 • további mélyebb szintű kutatások szükségesek a további következtetések megfogalmazásához.

A háttérben folyó kutatások eredményei szakirodalmi publikációkban lesznek elérhetők.


1.sz. melléklet

Az AMI indikátorainak feldolgozásban érintett fekvőbeteg intézmények listája progresszivitási szintek szerint

  Egyetemek
  DE OEC, Debrecen SE Orvos és Gyógyszertud.Karok
  Pécsi Tudományegyetem SZTE SZAOTE Centrum, Szeged
  Szakmai intézetek
  Balatonfüred Állami Kórház Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet
  Deszk, Mellkasi Betegs.Szakkh. Országos Gyógyintézeti Központ
  Edelény, Koch Róbert Kh. Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet
  Farkasgyepü, M.Tüdőgyógyint. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
  FMC Dialízis Center, Borsod Országos Onkológiai Intézet
  Gottsegen György Orsz.Kard.Int Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
  Kisbér, Batthyány Szakkórház Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
  Mátrai Állami Gyógyintézet Sopron, Áll.Szanatórium.
  Miskolc, Szent Ferenc kórház Szent László Kórház, Bp.
  Mosdós, MRE Tüdő- és Szívkh. Tata, V-i Rehab.Szakkh. és Ri.
  Nagykőrös Városi Kh.-Ri. Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
  Fővárosi kórházak
  Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Bp. MH Központi Honvédkórház
  BM Központi Kórház és Intézményei Nyírő Gyula Kórház, Bp.
  Budai Irgalmas Rend Kórház KHT Országos Sportegészségügyi Intézet
  Budai MÁV Kórház Péterfy Sándor u. Kórház, Bp.
  Budapesti Szent Ferenc Kórház Szent Imre Kórház, Bp.
  Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp. Szent István Kh.-Ri., Bp.
  Károlyi Sándor Kórház, Bp. Szent János Kórház Ri., Bp.
  MÁV Kórház Budapest Szent Margit Kórház, Bp.
  MAZSIHISZ, Bp. Uzsoki u. Kórház, Bp.
  Megyei kórházak
  Debrecen, Kenézy Gy. M.Kh. Salgótarján,Szent Lázár M.Kh.
  Eger, Markhot F. MKh. Székesfehérvár, Szt.György MKh
  Győr, Petz A.Megyei Oktató Kh. Szekszárd, M.Kh.Ri.
  Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri. Szent Rókus Kórház, Bp.
  Kaposvár, Kaposi Mór MKh. Szentes, M.-i Önk. Területi KH
  Kecskemét, Hollós J. MKh. Szolnok, Hetényi G. MKh.
  Kerepestarcsa, Flór F. Kh. Szombathely, Markusovszky M.Kh
  Miskolc, M.Vezető Kh. Tatabánya, Szt. Borbála Kórház
  Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh Veszprém, Csolnoki F.M.Kh.Ri.
  Pécs, Baranya megyei Kórház Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház
  Városi kórházak
  Ajka, Magyar Imre Kórház Makó, Dr.Diósszilágyi S.V.Kh.
  Baja, VKh.Ri. Marcali, VKh.
  Balassagyarmat,Dr.Kenessey Vkh Mátészalka, Területi Kórház
  Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri. MÁV Kórház és Rendint.,Szolnok
  Berettyóújfalu, Területi Kh. Mezőtúr, V.Kh.Ri.
  Bonyhád, V.Kh.Ri. Miskolc, Diósgyőri Kh.
  Cegléd, Toldy F.Kh.Ri. Miskolc, Semmelweis Kh.
  Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Mohács, VKh.Ri
  Csorna, Margit KH.-RI. Mór, V.Kh.Ri.
  Dombóvár Integrált Eü.Sz.KHT Mosonmagyaróvár,Karolina Kh.Ri
  Dunaújváros,Szent Pantaleon Kh Nagyatád, VKh.
  Esztergom, Vaszary Kolos Kórház Nagykanizsa, V.Kh.Ri.
  Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh Orosháza, V.Egy.Gy.-M. Int.
  Gyöngyös, Bugát P. VKh. Ózd, Almási Balogh Pál VKh.
  Hatvan, Albert Schweitzer Kh. Pápa, Gr.Esterházy Kh.-Szakamb
  Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R Pásztó, Margit Kórház
  Jászberény, Erzsébet Kh.Ri. Pécsi Honvéd Kórház
  Kalocsa, VKh. Ri. Sárvár, V.Kh.Ri.
  Kapuvár,Dr.Lumniczer S. VKh-Ri Sátoraljaújhely, Erzsébet VKh.
  Karcag, Kátai Gábor Kh.-Ri. Siklósi Kórház KHT
  Kazincbarcika, VKh. Siófok, VKh.
  Kecskemét, Repülőkórház Sopron, V.Kh.Ri.
  Keszthely, V.Kh.Ri. Szeged,MJV. Önk. Kórháza
  Kiskunfélegyháza, Vkh.Ri. Szigetvár, VKh.Ri.
  Kiskunhalas Semmelweis K.KHT Szikszó, II. Rákóczi F. MKh.
  Kisvárda, Városi Kórház Tapolca, Városi Kh-Ri
  Komárom, Selye János Kh. Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.
  Komló, Vkh.Ri. Várpalota, V.Kh.Ri.
  Körmend,Dr Batthyány S.L.K. EÜ. KFT Zirc, V.Erzsébet Kh.


2.sz. melléklet

A 2000-2005 közötti összevonások, átalakítások az AMI-t ellátó intézmények körében az eredeti és új azonosító feltüntetésével

évek
2000 2001 2002 2003 2004 2005
0104 Csepeli Weiss Manfréd Kh.,Bp. 0115 Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp.
0115 Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp.
0144 SE Egészségtudományi Kar 0155 Országos Gyógyintézeti Központ
0155 OHII
0151 OBSI 0151 OBSI
0158 OMSZ MKH
0295 Pécsi Honvéd Kórház megszűnt
0305 Kiskunhalas, Semmelweis VKh.Ri. 0306 Kiskunhalas Semmelweis K.KHT
0940 DE OEC, Debrecen 0940 DE OEC, Debrecen
0941 DE OEC, Debrecen
1406 Mosdós, Tüdő- és Szívkórház 1408 Mosdós, MRE Tüdő- és Szívkórház
1804 Körmend, Dr Batthyány S.L.Kh. 1867 Körmend, Dr Batthyány S.L.K. EÜ. KFT