Vissza a Gyógyszer oldalra » 
Vissza az előző oldalra » 
 Információk a publikus gyógyszertörzsről


Archívum » 

 PUPHA nyilvános konzultáció
Tájékoztató a magisztrális gyógyszerkészítmények csomagolóanyagának elszámolásával kapcsolatban 
KI: 2013. jűnius 26.
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium – az Ab. 60/1992. (XI. 17.) határozata szerinti jogi állásfoglalásnak nem minősülő – tájékoztatás szerint nincsen jogi akadálya annak, hogy a gyógyszertárak a magisztrális gyógyszerkészítmények csomagolóanyagain árrést alkalmazzanak.
 

2012. augusztus 1-jétől tervezett változások a gyógyszertörzsben

A közgyógy jogcímen kiadható gyógyszerekkel kapcsolatos lakossági, gyógyszertári és gyógyszerforgalmazói visszajelzések alapján az eddigi gyakorlattól eltérően 2012. augusztus 1-jétől elválasztanánk egymástól a közgyógyos betegek közgyógy keretébe beszámítható és a kögyógy jogcímen kiváltható gyógyszerek körét a PUPHA törzsben. A közgyógy keretbe beszámítható gyógyszerek listájának előállítása változatlan maradna, azonban a közgyógy jogcímen kiváltható gyógyszerek listájának előállítása során megszüntetnénk a forgalmazásra vonatkozó kritériumot. Ez azt jelentené, hogy a gyógyszerek szélesebb körét lehetne a gyógyszertárban közgyógy jogcímen kiváltani, mint ami beszámítható a közgyógy keretbe, azaz az újonnan a támogatásba került, illetve újból forgalmazott, valamint ellátási hiány esetén a raktárkészleten maradt gyógyszerek is kiválthatóak lennének közgyógy jogcímen (amennyiben egyéb paramétereik alapján közgyógy jogcímen kiválthatóak). Ez a szisztéma megkönnyítené a közgyógyos betegek gyógyszerhez jutását anélkül, hogy a közgyógykeret összegét a nem forgalmazott készítmények miatt indokolatlanul alacsonyan állapítaná meg, megkönnyítené az újonnan a támogatási rendszerbe került, alacsonyabb árú gyógyszerek térnyerését és megkönnyítené a gyógyszertári készletezést is.

A tervezett változtatás technikailag azt jelentené, hogy a PUPHA törzs GYOGYSZ táblájának KGYKERET és OEP_JC2 mezőjének adattartalma nem lenne teljes mértékben megfeleltethető egymásnak. A gyógyszertári elszámolás az OEP_JC2 mező szerint lenne lehetséges, a közgyógy keret megállapítás pedig a KGYKERET mező alapján történne.

A gyógyszertörzs lakossági tájékoztatójában jelenleg szereplő Közgyógy keretre adható-e oszlopot átnevezzük Közgyógyon kiváltható-e névre, s a mező tartalma az OEP_JC2 oszlop alapján lenne feltöltve.

A gyógyszerkeresőben (www.oep.hu/gyogyszerkereso) a közgyógyra felírható készítmények leválogatása során szintén az OEP_JC2 oszlop adatai lennének a meghatározóak.

A változtatás tervezett bevezetése 2012. augusztus 1. (a 2012. július 15-ével a honlapra kerülő PUPHA munkaverzió már így készülne).

A változtatással kapcsolatos visszajelzéseiket 2012. július 12. 16.30-ig várjuk a gyogyszertorzs@oep.hu email címen.Ezúton értesítjük Önöket, hogy a közgyógy keretre adható készítményeket érintő technikai változások 2012. augusztus 1-jével életbe lépnek, miután a nyilvános konzultáció során a meghirdetett változásokkal kapcsolatban kifogás nem érkezett.
 
Tisztelettel:
OEP ÁTFO

Vényírás és a vénykiadás informatikai támogatásával kapcsolatos megbeszélés emlékeztetője  
KI: 2012. május 21.
44/2004. ESzCsM rendelet módosítási javaslata  
KI: 2012. május 15.
Utólagos árcsökkentések korrekciós táblája a gyógyszertári ösztönzőrendszerrel kapcsolatos számításokhoz (2012. április és május hónap)  
KI: 2012. május 22.

Forgalom hiánya miatt KGY jogcímen nem rendelhető 2012. április 1-től  
A táblázatban szereplő készítmények KGY rendelhetősége a jelenlegi adatbázis állapot szerint 2012. április 1-jével megszűnik.
KI: 2012. március 8.

Tájékoztató a közgyógy jogcím meghatározásának megváltoztatásáról
 
A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásáról szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet szerint 3. § b) szerint nem vehető figyelembe a gyógyszerköltség meghatározásakor az a gyógyszer, tápszer, amelynek forgalomba hozatali engedély jogosultja - a Gytv. 16. §-a (1) bekezdése alapján - a gyógyszer forgalmazásának megszüntetésére vonatkozó bejelentést tett, illetve amelynek forgalmazását még nem kezdte meg.
 
Az elmúlt időszakban sok bejelentés érkezett, hogy a közgyógyellátásban a gyógyszerkeret meghatározása során olyan készítmények lettek figyelembe véve, amelyek nincsenek forgalomban, és így a beteg a keretösszegben meghatározott összegért nem tud hozzájutni a gyógyszeréhez. Ezért április 1-jétől a közgyógykeret megállapítása során csak azok a gyógyszerek lesznek figyelembe vehetőek, illetve közgyógy jogcímen csak azok a gyógyszerek lesznek felírhatóak és kiválthatóak, amelyek a BÉVER forgalmi adatok, a nagykereskedői jelentések, illetve az OWL-n történt forgalmazási bejelentések szerint forgalomban vannak (amelynek FORGALOMBAN mezőjének értéke 1).
 
Kérjük a forgalomban hozatali engedélyek jogosultjait, illetve meghatalmazottjaikat, hogy ellenőrizzék, hogy a forgalmazott termékeikre vonatkozóan a március 1-jével hatályba lépő PUPHA törzs FORGALOMBAN oszlopában 1 vagy 0 érték szerepel-e. Ha 0 érték szerepel a forgalmazott készítmények esetében, akkor kérjük, hogy 2012. március 12. 16.30-ig jelentsék be az OWL-n keresztül, hogy a termék forgalomban van.
 
2012. április 1-jétől mindazok a készítmények, amelyek FORGALOMBAN mezőjének értékében 0 szerepel, nem lesznek figyelemben vehetőek a közgyógyellátás gyógyszerkeretének megállapítása során, és nem lesznek közgyógy jogcímen írhatóak és elszámolhatóak.
 
Az intézkedéssel kapcsolatos észrevételeket a gyogyszertorzs@oep.hu email-címre várjuk 2012. március 10-ig.

Vényírókat március 1-től érintő változások technikai leírása  
KI: 2012. március 1.

Az aktuális jogszabályváltozások technikai megvalósításáról tartott megbeszélés (2012. január 25.) emlékeztetője   
Közzététel ideje: 2012. január 26.
Frissítés ideje: 2012. január 26.


2012. március 1-jével a PUPHA adatbázisban az alábbi változtatásokat tervezzük:

 
Forgalomban oszlop értékkészlete: csak 1 illetve 0 értéket vehetnek fel a készítmények annak megfelelően, hogy forgalomban vannak-e vagy sem. Ez jelentősen megkönnyítené a változások követését, a változások táblában szereplő sorok száma a jelenleginek a töredékére csökkenne. Az OWL-n keresztül bejelentett forgalomban jelölés négy hónapig lenne érvényes az 5. hónaptól a forgalmi jelentésekből kellene igazolni a forgalmazás tényét.
Nyilvántartásból törölt készítmények: ez eddigi gyakorlat szerint 5 évig tartjuk bent a PUPHA adatbázisban a nyilvántartásból törölt gyógyszereket, ezt az időszakot lerövidítenénk 6 hónapra. A változtatással a PUPHA adatbázisban lévő készítmények száma jelentősen csökkenne (kb. 3600 készítménnyel). A támogatásból a nyilvántartásból való törlést követő 4. hónapban kikerülnek a gyógyszerek, a gyógyszertárakban esetlegesen raktáron maradt készítményeket pedig továbbra is ki lehetne adni tb. támogatás nélkül.
 
Kérjük, hogy a tervezett változtatásokkal kapcsolatos észrevételeiket 2012. január 31-ig küldjék el a gyogyszertorzs@oep.hu email-címre.


A forgalomban jelölést és a nyilvántartásból törölt készítményeket érintő változástatásokkal kapcsolatban kifogás a határidő leteltéig nem érkezett, ezért a tervezett változtatásokat 2012. március 1-jével életbe léptetjük.
 A PUPHA publikálási protokollja

Tárgyhó 10. napja: árcsökkentések, változásbejelentések leadási határideje
Tárgyhó 15. napja: az OEP honlapján publikáljuk a PUPHA első munkaverzióját
Tárgyhó 15-20. napja: az OEP honlapján publikáljuk a PUPHA munkaverzióit, ez az időszak az esetleges hibák javítására szolgál. Kérjük, hogy az érintettek (elsősorban a gyógyszerforgalmazók és rendszergazdák) folyamatosan kövessék nyomon a változásokat, és az esetleges hibákat a
gyogyszertorzs@oep.hu címen jelezzék. A tárgyhó 20. napját követően beérkezett észrevételeket nem tudjuk úgy javítani az adatbázisban, hogy ne okozzunk kárt a felhasználóknak, így a javításra kizárólag egy későbbi időpontban kerülhet sor.
Tárgyhó 20. napja: az OEP honlapján publikáljuk a PUPHA végleges verzióját. Ez az adatbázis a következő hónap első napjától az informatikai rendszerek (tájékoztatás, vényírás, patikai értékesítés, elszámolás) autentikus adatforrása.
Következő hó 1. napja: hatályba lép a tárgyhó 20. napján publikált PUPHA törzs

 A publikus gyógyszertörzs leírása

Access formátum: publikus gyógyszertörzs Microsoft Access adatbázisban
Dbf formátum: publikus gyógyszertörzs dbf formátumban
A publikus gyógyszertörzs adattartalmának leírása  
Közzététel ideje: 2009. június 18.
Frissítés ideje: 2014. szeptember 15.

Új készítmények: Az új készítmények lista tartalmazza valamennyi, az előző kihirdetéshez képest új TTT kóddal a publikus gyógyszertörzsbe került rekordot. Kérjük - elsősorban az új készítmények forgalmazóit -, hogy a készítmények valamennyi adatának helyességét fokozott alapossággal ellenőrizzék, és az esetleges hibákat a gyogyszertorzs@oep.hu elektronikus levélcímen időben jelezzék.
Törölt készítmények: A törölt készítmények listája tartalmazza valamennyi, az előző kihirdetéshez képest a publikus gyógyszertörzsből kikerült készítményt.
Változások: A változáslista a publikus gyógyszertörzsben az előző kihirdetéshez képest bekövetkezett valamennyi változást tartalmazza a PUPHA törzs rekordszerkezetének megfelelően. A változáslistában minden megváltozott rekord két sorban szerepel. A sötétkék (vízkék) színű sorban láthatóak a rekord korábbi adatai, míg a világoskék (világostürkiz) színű sorban az új adatsor látható. A megváltozott adatok narancssárga színnel vannak jelölve. A sor elején az OEP_DAT oszlopban kiemelve láthatóak az adatok érvényességének kezdő időpontjai.
Lakossági tájékoztató: A lakossági tájékoztató egy excel táblázatban tartalmazza a gyógyszeradatok összességét, így kapcsolótáblák alkalmazása nélkül fér hozzá az érdeklődők széles köre az aktuális gyógyszeradatokhoz. A táblázat feleslegesnek ítélt oszlopainak törlésével minden érdeklődő a saját igényeinek megfelelő táblázatot tud létrehozni. A költséghatékony gyógyszerajánló programokban alkalmazott színezésnek megfelelően, jogcímenként színezve vannak az egyes gyógyszerek adatai.
Tájékoztatás a készítmények gyógyszertörzsben található színkódjairól 
Frissítés ideje: 2012. szeptember 24. 
 
Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a publikus gyógyszertörzs tartalmazza a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet előírásainak megfelelő színkódokat a PUPHA törzs BESOROLAS oszlopában található számok formájában. A kódok és a színek közötti összefüggés az alábbiak szerint alakul:
1 vagy 01: vastagított betű, zöld szín - referencia termék
2 vagy 02: zöld szín - a referenciakészítménynél alacsonyabb, vagy azzal egyenlő a napi terápiás költségű készítmény - PRAS csoport esetében: PRAS termék
3 vagy 03: sárga szín - a referenciakészítmény napi terápiás költségét kevesebb mint 20%-kal haladja meg a készítmény napi terápiás költsége - PRAS csoport esetében: a legolcsóbb reftermék NTK-nál több, mint 10%-kal, de kevesebb, mint 20%-kal drágább
4 vagy 04: piros szín - a referenciakészítmény napi terápiás költségét legalább 20%-kal meghaladja a készítmény napi terápiás költsége
5 vagy 05: nem színezett - a készítmény nincs hatóanyag alapú fixcsoportba sorolva, ezért nem kerül besorolásra
6 vagy 06: szürke szín - törzskönyvi törölt termék, legkésőbb három hónapon belül törlésre kerül a támogatási rendszerből
7 vagy 07: fehér szín - eredetileg PRAS -on kívüli termékek, amelyek utólag a preferált referencia ársáv szintjére csökkentették árukat
A BESOROL oszlopban normatív, emelt és kiemelt jogcímnek megfelelően is adunk információt az előírt színezésről. Az első karakter a normatív jogcímen (1, 2, 3, 4, 5 vagy 6), a második és harmadik karakter az emelt jogcímen (01, 02, 03, 04, 05 vagy 06), a negyedik és ötödik karakter a kiemelt jogcímen (01, 02, 03, 04, 05 vagy 06) kapott színt mutatja.
 
A publikus gyógyszertörzs FORGALOMBAN oszlopában információt adunk a készítmények elérhetőségéről a gyártóktól kapott tájékoztatás alapján. Az oszlopban 0 szerepel, ha a gyártó még nem igazolta hitelt érdemlően, hogy kiszállítás történt a nagykereskedők irányába, illetve amennyiben olyan jelzést kapunk, hogy átmenetileg nem érhető el a piacon a termék. Ilyen esetekben nem célszerű az adott gyógyszer felírása a beteg számára. Az 1 érték azt jelenti, hogy a készítmény elérhető, vagy a gyártó nem adott tájékoztatást az ellátási problémáról. Amennyiben bármely érintett jelzést ad hiányról, és a gyártótól kapott információ és a forgalmi adatok elemzése valódi ellátási problémát mutat, azonnal 0 jelzést kapnak a termékek a publikus gyógyszertörzsben. Amennyiben egy készítmény nem érhető el, kérjük, jelezze a gyogyszertorzs@oep.hu elektronikus levélcímen, hogy minél naprakészebb információval tudjuk ellátni a gyógyszerellátás szereplőit.
Tájékoztató új TTT-kódok képzésével kapcsolatosan 
Az OEP a nyilvántartási szám és a készítménynév megváltozása esetén a korábbi gyakorlattól eltérően nem ad a gyógyszertörzshöz új rekordot új TTT kóddal. Ennek oka, hogy kiemelt célunk a TTT-kódok egyedi termékazonosító funkciójának biztosítása, valamint a gyógyszeradatbázis konzisztenciájának fenntartása. A megváltozott nevű/nyilvántartási számú készítmények a régi néven és nyilvántartási számon is elszámolhatóak a gyógyszertárakban, finanszírozás szempontjából azonosnak tekintjük ezeket.
 
A gyógyszerkönyvi alapanyagok, FoNo-s készítmények, készítési díjak PUPHA törzsbe kerülése az elszámolás során az alábbi változásokat eredményezi:

- az említett készítmények kódolásában a TTT kód első két karaktere:

o 11: gyógyszerkönyvi alapanyagok

o 12: gyógyszertárban készített FoNo-s készítmények

o 13: kiszerelt FoNo-s készítmények

o 14: gyógyszerkönyvi készítmények

o 51: csomagolóanyagok

o 61: készítési díjak

- a PUPHA törzs teljes adatbázis, vagyis tartalmazza valamennyi támogatott és nem támogatott gyógyszerkönyvi alapanyagot és FoNo-s készítményt. Kizárólag a PUPHA törzsben szereplő TTT kódokon lehet elszámolni a alapanyagokat és magisztrális készítményeket (11; 12, 13, 14 kezdetű TTT kódok)

Tájékoztató a nem támogatott gyógyszerek, homeopátiás szerek és radiofarmakonok gyógyszertörzsbe kerüléséről 
Az Országos Gyógyszerészeti Intézettel kialakított együttműködés eredményeképpen a PUPHA adatbázis GYOGYSZ táblájába bekerült valamennyi, Magyarországon érvényes forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer, homeopátiás szer valamint radiofarmakon.
A GYOGYSZ tábla tartalmazza továbbá mindazon nyilvántartásból törölt készítményeket is, amelyek törlése 5 évnél nem régebben történt.
A gyógyszerek neve, kiszerelése, nyilvántartási száma, rendelhetősége, egyenértékűségi csoportbesorolása, nyilvántartásból való törlésének ideje valamint a forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak megnevezése az Országos Gyógyszerészeti Intézettől kapott információk alapján havonta frissül.

A PUPHA adatbázis mellékleteként publikált excel fájlok csak a támogatott gyógyszerekre vonatkozó információkat tartalmazzák.

A nem támogatott gyógyszerek nagy része, valamint a homeopátiás szerek új TTT kódokat kaptak. Az Információk a publikus gyógyszertörzsről régióban található egy excel-tábla, ami a Magyar Gyógyszerész Kamaránál megtalálható, az új OEP-es TTT kódoktól eltérő kódok és az új TTT kódok kapcsolótáblája.
Az új TTT kódok gyógyszerek esetében egységesen 21-es, homeopátiás szerek esetében egységesen 24-es, a radiofarmakonok pedig 26-os számokkal kezdődnek.

A PUPHA törzs KOZHID oszlopában található kódok az Országos Gyógyszerészeti Intézet termékazonosító kódjai.

Kérjük, hogy a PUPHA adatbázis feldolgozása során vegye figyelemben a fenti változásokat.

MGYK_OEP_TTT-kapcsolotabla_v1.xls  

 A gyógyszertörzs változáskövetése

A gyógyszertámogatási adatok rendszeres változása a gyógyszerellátás szereplői számára szükségszerűvé teszi a legfrissebb információk ismeretét. Éppen ezért fejlesztéseket kezdtünk, hogy ügyfeleinknek automatikusan értesítést tudjunk küldeni a támogatott gyógyszertörzs változásainak esetén. Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy erre a linkre » kattintva lehetősége van feliratkozni a gyógyszertörzs változásait követő levelezőrendszerünkre, így a változásokról automatikus email-értesítést küldünk Önnek a regisztráció során megadott email-címre. Tekintettel arra, hogy igen eltérő igényeknek kell megfelelnünk, Ön két opció közül választhat. Amennyiben csak a végleges adatbázisokra van szüksége, és nem kíván minden munkaverzióról felesleges értesítést kapni, kérjük, hogy a „Végleges publikus gyógyszertörzs” levelezőlistára iratkozzon fel. Ezt az opciót elsősorban betegeknek, orvosoknak, gyógyszerészeknek és a kormányzati szervek munkatársainak ajánljuk. Amennyiben Önnek munkája során fontos az is, hogy a publikus gyógyszertörzs munkaverzióiban bekövetkező változásokat lássa, illetve az esetleges módosításokat, hibákat a lehető legkorábban észlelje, kérjük, hogy a „Publikus gyógyszertörzs munkaverziója” levelezőlistát jelölje ki a regisztráció során. Ezt az opciót elsősorban a gyógyszerforgalmazók és az informatikai rendszerfejlesztők figyelmébe ajánljuk.

Kérjük, hogy a regisztráció során kért információk pontos kitöltésével segítse további fejlesztéseinket, illetve egyéb észrevételeit a gyogyszertorzs@oep.hu elektronikus levélcímre küldje meg. Bízunk benne, hogy az adatbázis megelégedésére fog szolgálni a jövőben.