Contact: oepinfo3@oep.hu
 • Látogatók száma:

 • Belső felhasználók:


2008. december 31-én hatályos jogszabályokon alapuló ügyleírás! Frissítése folyamatban van.

Hatósági ügy neve: Külföldi gyógykezelés engedélyezése
A hatáskörrel rendelkezdő szerv neve Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Eljáró szerv illetékességi területe Országos
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Ügymenet

 

ügymenet
Eljárást megindító irat benyújtása Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi Főosztálya postacím: 1565 Budapest, Pf.18.
Az ügyben használt nyomtatványok listája Kérelem külföldi gyógykezelés engedélyezésére
Magyar biztosítottak engedélyezett külföldi gyógykezelése 

Engedélyezett külföldi gyógykezelés

A 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet szabályozza a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdéseket. E kormányrendelet szabályai tartalmaznak részletes rendelkezést arról, hogy a külföldi gyógykezelésre jogosultak milyen módon és feltételekkel vehetnek igénybe gyógykezelést külföldön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatásával.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár indokolt esetben támogatást adhat a szükséges gyógykezelés külföldön való igénybevételéhez. A támogatás igényléséhez a betegség szempontjából szakmailag illetékes országos intézet támogató javaslata szükséges.

 

1. Az indokoltság megállapítása

A betegnek (kiskorú esetén a beteg törvényes képviselőjének) az illetékes országos szakintézet vezetőjéhez kell fordulnia javaslatért. A kérelemre az országos intézet szakértői bizottsága bekéri a betegségre vonatkozó dokumentumokat, továbbá megvizsgálja a beteget.

Fontos: a szakmai intézet javaslatának kiadását minden esetben a külföldi gyógykezelést megelőzően kell igényelni. Amennyiben a gyógykezelés igénybevétele a támogató javaslat kiadását megelőzően megtörtént, akkor az utólagos támogatás csak kivételesen, különösen indokolt esetben nyújtható.

A gyógykezelés külföldi igénybevétele akkor indokolt, ha az adott betegségre külföldön a gyakorlatban eredményesnek bizonyult kezelés áll rendelkezésre, valamint hazai intézményben nincsenek meg az eredményes kezelés feltételei, és a hazai gyógykezelés külföldi szakértő meghívásával sem oldható meg.

Az illetékes országos szakmai intézet az indokoltsági szempontok alapján dönt a támogató vagy az elutasító javaslat kiadásáról. Az elutasító javaslattal szemben lehetőség van jogorvoslatra.

Fontos: külföldi gyógykezelést támogató javaslat csak abban az esetben adható, ha pontos diagnózis állapítható meg. A diagnózis megállapítása céljából való külföldre utazást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főszabály szerint nem támogatja.

 

2. A fogadónyilatkozat

Az országos intézet támogató javaslata mellé beszerzendő továbbá a gyógykezelést végző külföldi intézmény (kórház, klinika) fogadónyilatkozata is. A külföldi gyógykezelés szempontjából szóba jöhető intézményre a hazai országos intézet tesz javaslatot, illetve a hazai országos intézet jelöli ki a gyógykezelést nyújtó külföldi intézményt. Természetesen lehetőség van arra, hogy a beteg maga keressen olyan külföldi intézményt, ahol az adott kezelést nyújtani tudják, és hajlandóak őt fogadni. A külföldi intézmény által kiadott fogadónyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a fogadó intézmény neve és címe,
 • a beteg neve,
 • a gyógykezelés kezdetének tervezett időpontja, várható időtartama,
 • a kezelés várható költségei,
 • a fizetés kívánt módja.

Fontos: költséghatékonysági szempontból mindenképpen célszerű európai intézményt keresni. Tengeren túli gyógykezelés támogatására akkor van mód, ha az orvos-szakmai szempontból különösen indokolt.

 

3. A támogatás igénylése

A beteg a támogató orvos-szakmai javaslattal, valamint a külföldi intézmény fogadólevelével az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi Főosztályához (Levélcím: 1139 Budapest, Váci út 73/A; tel: (1) 350-16-18) fordul. Itt a támogatás iránti kérelmét egy nyomtatvány kitöltésével közli. (A Nemzetközi Főosztály munkatársai bocsátják rendelkezésre a nyomtatványt, melynek kitöltése helyben történik.) A nyomtatványhoz mellékelni kell egy igazolást a beteg kereseti/vagyoni helyzetéről. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kérelem alapján dönt a támogatás mértékéről.

 

4. Kiutazás

Az országos intézet szakmai javaslata tartalmaz véleményt a kiutazás módját illetően is (pl. mentővel vagy egyéb közlekedési eszközzel, egyedül vagy kísérővel). Amennyiben a beteg a gyógykezelés helyszínére kísérővel utazik, a kísérő számára az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kizárólag a ki- és visszautazás költségeihez nyújt támogatást.

A kiutazás az alábbi módokon történhet:

 • Vasúti utazás esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megtéríti a beteg és kísérője számára a másodosztályú vasúti jegy árát a magyarországi lakóhelytől a gyógykezelés helyéig és vissza.
 • Saját gépkocsival történő utazás esetén – a kísérő személyek számától függetlenül – az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár egy másodosztályú vasúti jegy árát téríti meg.
 • Amennyiben mentőszállítás szükséges, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Országos Mentőszolgálat Alarm Centere segítségével megszervezi a ki- és hazaszállítást, amelynek teljes költségét állja.
 • A turista osztályra szóló repülőjegyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár rendeli meg és adja ki a beteg és kísérője részére.

Fontos: amennyiben a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár az útiköltséget megelőlegezte, a hazatérést követő 30 napon belül el kell számolni, illetőleg a ténylege útiköltség-célú kiadásokat számlával kell igazolni.

 

5. A gyógykezelés költségeinek térítése

Az általános eljárás szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár garancialevéllel igazolja, hogy átvállalja a gyógykezelés költségeit, illetve azok egy részét. Ebben az esetben a gyógykezelés végző külföldi intézmény közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére juttatja el a számlát.

Amennyiben a külföldi intézmény közli a gyógykezelés várható költségeit, továbbá annak egy bizonyos hányadában meghatározott előleget igényel, akkor az előleget is az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyújtja. Ilyenkor fontos arra figyelni, hogy az előleg igénylése idejében eljusson a Nemzetközi Főosztályra (figyelembe kell venni az engedélyeztetés és a banki átutalás idejét is).

Ambuláns ellátás esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár csak a ki- és visszautazás, valamint a kezelés költségeit fedezi. Ilyen esetben a szállás, a helyi közlekedés és az étkezés költségeihez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatást nem nyújt.

Fontos: a kezelést követően, a hazaérkezéstől számított 30 napon belül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi Főosztályának be kell mutatni a külföldi intézmény által kibocsátott zárójelentést, továbbá a kezelés költségeiről szóló számlát, amennyiben azt a biztosítottnak adták ki.

 

6. Kontrollvizsgálatok

Külön kérelem, valamint a gyógykezelést végző külföldi egészségügyi intézmény igazolása alapján támogatás nyújtható a kontrollvizsgálat igénybevételéhez is. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ebben az esetben is téríti a ki- és visszautazás, továbbá a kontrollvizsgálat költségeit. Amennyiben a beteget a külföldi intézmény a gyógykezelés befejezésétől számított 1 éven belül rendeli vissza kontrollvizsgálatra, úgy a támogatáshoz nem szükséges ismételten beszerezni az illetékes országos intézet támogató javaslatát.

Minden későbbi kontrollvizsgálat támogatásához támogató javaslat szükséges.

 

További információk:

Tel: (1) 350-16-18
Fax: (1) 350-16-38
e-mail:
nemzetk@oep.hu

 

Jogszabályok:

 

227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
érintett szakaszok: 5/B. § a) aa); 28. §

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról
 érintett szakasz: 7/A. §