Contact: oepinfo3@oep.hu
  • Látogatók száma:

  • Belső felhasználók:

 Közép-magyarországi REP ügyfélszolgálata
Tájékoztatás a KMREP Kontakcenterének menüpontjairól
 
A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (KMREP) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2010. február 9-től az intézmény Kontaktcentert működtet.
 
A KMREP által ellátott ügycsoportok és ügytípusok tekintetében nyomógombos telefonkészüléken a megfelelő menüpont billentyűzésével részletes (automata) tájékoztatás hallható.
 
Figyelemmel arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései miatt személyes adatot érintő, konkrét ügyekben telefonon keresztül nem adhatunk információt (pl. a folyósított táppénz összege, TAJ szám stb.) javasoljuk, hogy elsősorban akkor szíveskedjenek ügyintézőnk kapcsolását választani, ha a már meghallgatott tájékoztató - amely ügyfeleink leggyakrabban feltett kérdéseire adott válaszokat is tartalmazza - nem nyújtott kielégítő általános felvilágosítást.
 
Konkrét ügyekben szíveskedjenek személyesen vagy írásban megkeresni egészségbiztosítási pénztárunkat.
 
Telefonos ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök:  8.00-14.30 óráig
Péntek:                8.00-12.00 óráig
 
Európai Uniós egészségbiztosítási ügyek telefonos ügyfélfogadási ideje:
Hétfő – Csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek:                8.00-12.00 óráig
 
Az ügyintézés gyorsítása és az áttekinthetőség támogatása céljából az alábbiakban közzétesszük a Kontaktcenter menürendszerét.
 
A megfelelő ügykörökben feltüntetett közvetlen telefonszámok hívásával az adott ügytípus menüpontja érhető el.
 
Bízunk abban, hogy szolgáltatásunkkal sikerül megkönnyítenünk ügyfeleink számára az általános felvilágosításokhoz való hozzáférést.
 
Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Időpontfoglalási lehetőség a KMREP Dél-budai ügyfélszolgálatán

Tisztelt Ügyfeleink!

 

2009. november 1-től a KMREP Dél-budai Ügyfélszolgálatán (1119 Budapest, Fejér Lipót út 59.) az ügyfelek részére lehetőség nyílik időpont foglalására ügyeik intézéséhez.

Időpontfoglalásra a 06/20-354-4957 telefonszámon ügyfélfogadási időben biztosítunk lehetőséget a jelzett időponttól.

 

                  hétfő-kedd és csütörtök: 8 h-tól -14 h 30-ig,

                  szerdán: 8 h-tól - 17 h 30-ig,

                  pénteken: 8 h-tól - 12 h-ig.

 

Időpontkérés az alábbi ügyek intézésére történhet:

-                EU kártya kiadása és EU-s nyomtatványok átvétele,

-                Belföldi TAJ kiadása,

-                Külföldi TAJ kiadása,

-                Jogviszonyrendezés, 0-s igazolás kiállítása,

-                Pénzbeli ellátási igények leadása.

 

Budapest, 2009. október 28.

 

Közép-magyarországi Regionális Pénztár

Ügyfélszolgálatok
Cím
1139 Bp., Teve u. 1/a-c
Postacím: 1387
Budapest, Pf. 27.
Ceglédi ügyfélszolgálat
2700 Cegléd, Rákóczi u. 14.
Váci ügyfélszolgálat
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.
Ügyfélszolgálat (Ügyfélszolgálati Főosztály)nyitvatartási ideje
 
 
 
(pénzbeli ellátási igények, TAJ kártya és EU kártya igénylés, jogviszony rendezés, megállapodás kötés, O-ás igazolás kiadás, orvosszakmai heti jelentések, kérelmek átvétele)
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-14.30
Szerda: 8.00-17.30
Péntek: 8.00-12.00
Egészségügyi szakterületen:
Jelentések, elszámolások átvétele:
Hétfő-csütörtök: 8.00-14.30
Péntek: 8.00-12.00
Hétfő-csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Hétfő-csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Házipénztár nyitvatartása
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-14.30
Szerda: 8.00-17.30
Péntek: 8.00-12.00
Hétfő-csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Hétfő-csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Központi telefonszám 06 (1) 288-5100, 06 (1) 288-5150 06 (53) 505-200 06 (27) 315-922
Fax 06 (1) 288-5399 06 (53) 310-076 06 (27) 315-532
Igazgató lásd: itt
Igazgató-helyettesek/kihelyezett főosztályvezetők lásd: itt lásd: itt lásd: itt
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a váci, ceglédi, ócsai, nagykátai és szigetszentmiklósi ügyfélszolgálatok szervezetileg az Ügyfélszolgálati Főosztályhoz ( 1139. Bp. Teve u. 1/a-c. ) tartoznak!
 
A KMREP Budapest Teve utcai ügyfélszolgálatra érkező ügyfelei rendelkezésére álló parkoló címe:  Budapest XIII. ker., Petneházy u. 3-5.
Parkoló nyitva tartása:
Hétfő, kedd csütörtök: 7:00-16.30
Szerda: 7:00-18.30
Péntek:7.00-14.00
Kistérségi ügyfélszolgálatok
 Közérdekű dokumentumok
Ld. Közép-magyarországi REP, központ: Budapest