Contact: oepinfo3@oep.hu
  • Látogatók száma:

  • Belső felhasználók:

 Általános Információk

Nyomtatványok megtérítési eljárással kapcsolatos méltányossági kérelemhez

 

 

Nyomtatványok az egészségbiztosítóval szemben fennálló megtérítési követelésekkel kapcsolatosan a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 74. §-a és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 72. § (2) bekezdése, valamint a végrehajtási szakaszban a Ket. 130. §-a szerinti méltányossági kérelem elbírálásához

 

 

Ebtv. 72. § (2) Az egészségbiztosító méltányosságból a kirótt kamatot, késedelmi pótlékot, illetve mulasztási bírságot mérsékelheti, elengedheti vagy részletfizetést engedélyezhet.

 

 

Ket. 74. § (1) Ha a kötelezés jellege megengedi, a hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

 

(2) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A fizetési kedvezményre vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság kiadására irányuló kötelezettség esetén is.

 

(3) A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg dönt a végrehajtás megindításáról is.

 

(5) Jogszabály a fizetési kedvezmény nyújtására a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket állapíthat meg, továbbá a feltételek meghatározásával rendelkezhet a kötelezettség mérséklésének és elengedésének lehetőségéről.

 

 

Ket. 130. § (1) Ha a kötelezett a végrehajtás foganatosítása során bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem róható fel, és hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a végrehajtást foganatosító szerv a jogosult meghallgatása után - a 74. § megfelelő alkalmazásával - fizetési kedvezményt engedélyezhet, ha azt jogszabály nem tiltja, és ahhoz a végrehajtást megindító hatóság előzetesen hozzájárult.

 

(2) A végrehajtási eljárásban fizetési kedvezményként a késedelmi pótlék is elengedhető vagy mérsékelhető, akár önállóan, akár más fizetési kedvezmény mellett. A késedelmi pótlék elengedéséhez, mérsékléséhez a jogosult hozzájárulása szükséges.

 

(3) A fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételek fennállásáig a kötelezettel szemben végrehajtási cselekmény nem foganatosítható, és erre az időszakra késedelmi pótlék nem számítható fel. Ha a kötelezett a fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételeket megszegi, a végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást a hátralék teljes összegére folytatja a késedelmi pótlék visszamenőleges felszámításával.

Adatlap magánszemély részére  
Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére  

Letölthető nyomtatványok 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az intézmény által rendszeresített nyomtatványok közül az alább felsoroltakat egy része úgy került kialakításra, hogy a honlapunkról letöltve számítógéppel is ki lehessen tölteni. Találhatóak azonban e menüpont alatt olyan nyomtatványok is (pdf), amelyek nem tölthetőek ki számítógéppel, csak nyomtathatóak és ezt követően kerülhet sor kitöltésükre.

 

Fontos tudni, hogy a nyomtatványok egy részének van nyomdai változata, mely továbbra is beszerezhető a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervei által működtetett ügyfélszolgálatokon (lásd: honlap Ügyfélszolgálatok menüpont).

Azon nyomtatványok, melyek nem szerepelnek az itt felsoroltak között továbbra is az ügyfélszolgálatokon szerezhetőek be.

A nyomtatványok felsorolása a honlap/Mintatár menüpontban található.

 

Alkalmazási feltételek

Kérjük, mielőtt kiválasztaná az Ön számára szükséges nyomtatványt, olvassa el a következő útmutatót:

1.        Válassza ki a megfelelő nyomtatványt és kattintson rá az egér bal gombjával.

2.        A nyomtatvány megjelenik a számítógépén. Ezt követően két lehetőség közül választhat: 

           A számítógépen tölti ki, majd kinyomtatja. (Az űrlapmezők között tabulátor gombbal, vagy az egérrel tud váltani!)  

           Kinyomtatja, majd kézzel tölti ki.

3.        Kérjük, valamennyi kitöltött oldalt írja alá (szükség esetén pecsételje le)!

4.        Személyesen vagy postai úton, levélben juttassa el lakóhelye, - cég esetén - székhelye (telephelye) szerint illetékes megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatára. A címek: az Ügyfélszolgálatok menüpontban találhatóak. (A nyomtatványok kitöltése előtt kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot, melyben tájékoztatjuk a személyes adatainak kezeléséről.)

Amennyiben problémája van a nyomtatvány megnyitásával, kérjük, írjon webmesterünknek: Impresszum

Amennyiben kérdése, javaslata lenne a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérjük, írjon szerkesztőségünknek: Írjon nekünk


Az OEP által fejlesztett és az internetről díjmentesen letölthető nyomtatványok bármilyen módosítása, kereskedelmi és reklámcélú felhasználása csak az OEP engedélyével történhet. A letöltött nyomtatványok változatlan formában ingyenesen, szabadon terjeszthetők. A terjesztett nyomtatványok használatából eredő anyagi hátrányért, jogkövetkezményekért az OEP nem vállal felelősséget

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kitöltött nyomtatvány minden oldalát szíveskedjenek aláírni (szükség esetén lepecsételni)!

 Nyomtatványok kifizetőhelyek részére
Tb kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása 
Kitöltési útmotató
EB14-E1., EB14-F1., EB14-M1., EB14-M2.
A közzététel napja: 2014. február 11.
Frisítve: 2014. március 19.
 
Eat. 2. sz. Adókedvezményhez Igazolás a megszűnt gyed folyósításáról  
A közzététel napja: 2013. január 18.
Frissítve: 2013. február 28.
Eat. 3. sz. Adókedvezményhez Igazolás a folyamatban lévő gyed folyósításától  
A közzététel napja: 2013. január 18.
Frissítve: 2014. január 16.
Eat. 4. sz. Adókedvezményhez kiadott Igazolás módosítása a gyed folyósításának helyes időtartamáról  
A közzététel napja: 2013. január 18.
Frissítve: 2013. február 28.
Eat. 5. sz. Adókedvezményhez kiadott Igazolás módosítása a gyed jogosultság változásáról  
A közzététel napja: 2013. január 18.
Frissítve: 2013. február 28.
Nyilatkozat a gyermekgondozási díjban részesülők jövedelempótlékának 2013. évben történő továbbfolyósításához  
A közzététel napja: 2013. január 11.
Nyilatkozat a gyermekgondozási díjban részesülők 2012. évi adó változások ellentételezésére szolgáló 2013. évben történő jövedelempótlékának igénybevételéhez  
A közzététel napja: 2013. január 11.
Igénybejelentés–Terhességi-gyermekágyi segélyre, KPE 50-1  
A közzététel napja: 2012. július 17.
Frissítve: 2014. július 31.
Nyilatkozat gyermekápolási táppénz folyósításához (KPE 150)  
A közzététel napja: 2012. április 17.
Frissítés ideje: 2012. október 31.
ÜB elutasító határozat (KPE 170)  
A közzététel napja: 2012. április 5.
ÜB elismerő határozat  
A közzététel napja: 2012. április 17.
Hiánypótló végzés  
A közzététel napja: 2012. április 5.
Eljárást felfüggesztő végzés KPE 10-1  
Frissítve: 2012.május 3.
Visszafizetésre kötelező határozat KPE 10-6  
Frissítve: 2012. május 3.
Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről (KPE 180)  
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170)  
Frissítve: 2014. július 25.

Munkabaleseti jegyzőkönyv (Az OMMF nyomtatványa)
TAJ igénylés Foglalkoztatók részére (MEGRENDELŐ)  
A frissítés napja: 2013. március 21.
Előzménykérő –közlő lap (KPE 30)  
Adatmegállapító lap (KPE 230)  
Frissítve: 2014. július 25.
Értesítés (KPE 130)  
Frissítve: 2014. július 25.
Táppénfiz.jegyzék (KPE 240)  
Segélyezésipénztárnapló (KPE 260)  
Kifizetési utalvány (KU 100)  
Frissítve: 2014. július 25.
Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap és tajékoztató  
A közzététel napja: 2012. április 2.
Ellátások elszámolása kitöltési útmutató  
EB13-E1, EB13-F1, EB13-M1, EB13-M2
A közzététel napja: 2013. január 10.
A.3503-7 Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés I. Lap, 2014. … hónapról (Kötelező) 
A közzététel napja: 2014. február 11.
A.3503-7/1 Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés II. Lap - Összesítő jelentés a 2014. … negyedév lezárt keresőképtelen eseteiről (Kötelező) 
A közzététel napja: 2014. február 11.
A.3503-7/2 Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés III. Lap - Jelentés a terhességi-gyermekágyi segélyt igénybevevőkről, 2014. … negyedév (Kötelező) 
A közzététel napja: 2014. február 11.
A.3503-9 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről, 2014. … negyedév (Kötelező) 
A közzététel napja: 2014. február 11.
 Nyomtatványok foglalkoztatók részére
Pótlap a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványhoz  
A közzététel napja: 2012-11-05
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához gazdálkodó szervezet részére  
A frissítés napja: 2012. január 13.
Nyilatkozat személyes illetékmentességhez  
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170)  
Frissítve: 2014. július 25.

Munkabaleseti jegyzőkönyv (Az OMMF nyomtatványa)
TAJ igénylés Foglalkoztatók részére (MEGRENDELŐ  
A frissítés napja: 2013. március 21.
** A kiküldetés, illetve az önálló vállalkozó tevékenység meghosszabbítása (E-102)  
A nyomtatvány csak Magyarországon kívül, kizárólag EGT tagállamokban használatos
Kitöltési útmutató az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített „Regisztrációs lap”-hoz  
A közzététel napja: 2011. január 5.
Frissítve: 2013. június 7.
Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez  
A közzététel napja: 2012. augusztus 6.
Frissítve: 2013. június 7.
 Nyomtatványok biztosítottak részére
IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra  
A közzététel napja: 2014. január 6.
Frissítve: 2014. augusztus 13.
Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez  
A közzététel napja: 2013. december 20.
Frissítve: 2014. január 28.
KÉRELEM gyermekgondozási díj továbbfolyósítására  
A közzététel napja: 2013. december 20.
Frissítés ideje: 2014. január 16.
Adóelőleg-nyilatkozat 2014. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről a kifizetőtől származó bevétel adóelőlegének megállapításához  
A közzététel napja: 2013. december 18.
Frissítés ideje: 2014. január 6.
Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról  
A közzététel napja: 2013. április 10.
Eat. 1. sz. Adókedvezményhez Kérelem a gyed folyósításának igazolásáról  
A közzététel napja: 2013. január 18.
Frissítve: 2013. február 28.
Nyilatkozat a gyermekgondozási díjban részesülők jövedelempótlékának 2013. évben történő továbbfolyósításához 
A közzététel napja: 2013. január 11.
Nyilatkozat a gyermekgondozási díjban részesülők 2012. évi adó változások ellentételezésére szolgáló 2013. évben történő jövedelempótlékának igénybevételéhez 
A közzététel napja: 2013. január 11.
Adóelőleg nyilatkozat és tájékoztató a családi adókedvezmény igénybe vételéhez 2013  
A közzététel napja: 2013. január 8.
Frissítve: 2013. április 16.
Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa terhességi-gyermekágyi segély igényléséhez  
A közzététel napja: 2012. január 20.
Igénylőlap európai egészségbiztosítási kártyához  
Az Igénylőlap az európai egészségbiztosítási kártyákhoz című nyomtatvány használata nem kötelező.
A dokumentum két oldalas, kérjük szíveskedjék a második oldalon található információkat is elolvasni.
A frissítés napja: 2012. június 11.
Meghatalmazás európai egészségbiztosítási kártya igényléséhez  
Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben az Eu-kártyát meghatalmazott útján kívánja kiváltani, az Ön nevében eljáró személy részére meghatalmazást kell adnia. A meghatalmazás tekintetében alaki kötöttség nincsen, a fenti nyomtatványt segítségként tettünk közzé.
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához természetese személy részére  
A frissítés napja: 2012. január 13.
Igénybejelentés gyermekgondozási díjra (GYED 1. r. sz.)  
Frissítve: 2012. október 29.
Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához (NYIL. 40/tp. r.sz.)  
Nyilatkozat a tehességi-gyermekágyi segély megállapításához (NYIL. 40/thgys. r.sz.)  
Frissítve: 2014. július 31.
IGÉNYLŐLAP a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához (A.3517-I. r. sz.)  
Frissítve: 2013. szeptember 13.
Igénylőlap a lakásépítési támogatás igényléséhez, illetve az otthonteremtési kamattámogatás iránti igazolás kiadásához  
A közzététel napja: 2012. május 7.
Frissítve: 2013. január 23.
Tájékoztató a lakásépítési támogatás igényléséhez, illetve az otthonteremtési kamattámogatás iránti igazolás kiadásához  
A közzététel napja: 2012. május 7.
Frissítve: 2013. január 3.
 Nyomtatványok természetes személyeknek
IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra  
A közzététel napja: 2014. január 6.
Frissítve: 2014. augusztus 13.
Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez  
A közzététel napja: 2013. december 20.
Frissítve: 2014. január 28.
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)  
A közzététel napja: 2012. február 29.
A frissítés napja: 2013. október 31.
Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Bejelentő lapja” (OEP 2009. Eüszj. 4 lap)  
Módosítva: 2009. július 24.
** A választási lehetőség gyakorlása (a biztosítotti kötelezettség tekintetében) (E-103)  
A nyomtatvány csak Magyarországon kívül, kizárólag EGT tagállamokban használatos
Nyomtatványok a társadalombiztosítás által méltányosságból adható egyszeri segélykérelemhez  
A közzététel napja: 2011. április 19.
A frissítés napja: 2011. október 27.
OEP-D/2. Utazási költségelszámoló lap  
A közzététel napja: 2013. október 4.
OEP-D/ 1. Igazolás a jövedelemről  
A közzététel napja: 2013. október 4.
 Nyomtatványok eü. szolgáltatók részére
E 116 nyomtatvány - orvosi igazolás külföldi biztosított magyarországi keresőképtelenségéről  
Orvosi javaslat az otthoni szakápolás (56-on túli) többlet vizitszám meghosszabbításának engedélyezéséhez  
Kitöltési útmutató az otthoni szakápolás (56-on túli) többlet vizitszám meghosszabbításának engedélyezéséhez  
Szakápolási elrendelő lap  
Igazolás a szülő részére, a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról  
OEP-D/3. Donáció igazolás   
 Nyomtatvány hajléktalanellátók részére
TÁJÉKOZTATÁS
 
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj. 16. § (1) bekezdés t) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosult a hajléktalan személy.
2011. január 01-től a Tbj. 44/A. §-a kiegészült a (10)-(11) bekezdéssel, amely szerint a hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői:
a) hajléktalanok otthona,
b) hajléktalanok átmeneti szállása,
c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye,
d) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
e) hajléktalanok nappali melegedője.
 
A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. Az igazolás a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig érvényes.
 
A hajléktalan személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága az egészségbiztosítási szerv felé tett bejelentés alapján, a bejelentés napjától annak naptári hónapját követő 6. naptári hónap utolsó napjáig tart (pl. bejelentés napja: 2011. január 12., akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 2011. január 12-től 2011. július 31-ig áll fenn.).
 
A bejelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által rendszeresített „BEJELENTŐ LAP HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK BEJELENTÉSÉRE” elnevezésű nyomtatványon, illetve az OEP honlapjáról letölthető „JELENT” program segítségével elektronikus úton (mágneses adathordozón) teljesíthető. A bejelentést az intézmény székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervéhez kell benyújtani.
 
Kérjük a)-e) pontokban felsorolt intézmények vezetőjét, hogy OEP jogviszony nyilvántartásába történő jogosultság bejelentésének lehetőségéről az intézményében megjelenő és érintett személyeket tájékoztatni szíveskedjen.
 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Bejelentőlap hajléktalan személyek bejelentésére
A közzététel napja: 2011. január 3.
 Nyomtatványok méltányossági kérelemhez
Nyomtatványok az egészségbiztosítóval szemben fennálló követelésekkel kapcsolatosan a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 72. §-a alapján benyújtott méltányossági kérelmekhez
 
Ebtv. 72. § (1) A magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett ellátás visszatérítése, illetőleg megtérítése címen fennálló követelést az egészségbiztosító méltányosságból mérsékelheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet.
 
(2) Az egészségbiztosító méltányosságból a kirótt kamatot, késedelmi pótlékot, illetve mulasztási bírságot mérsékelheti, elengedheti vagy részletfizetést engedélyezhet.
Adatlap magánszemély részére
A közzététel napja: 2010. február 3.
Adatlap gazdasági szervezet részére
A közzététel napja: 2010. február 3.
 A1 jelű nyomtatványok
Igénylőlap A1 jelű igazolás iránt több EU-tagállamban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén
A közzététel napja: 2011. július 27.
Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz más EGT-tagállamba (A1), Svájcba vagy egyezményes államba történő kiküldetés esetén
A közzététel napja: 2011. július 27.
Frissítve: 2014. január 7.
 E-101 igénylőlapok
E 101 igénylőlap 17. cikk szerinti kérelemhez
E 101 igénylőlap-max 12 hónapos kiküldetés
E 101 igénylőlap-áru és teherszállítás
E 101 igénylőlap-önálló tevékenység
E 101 igénylőlap-tengeri hajó személyzete
E 101 igénylőlap-párhuzamos munkavégzés és önálló tevékenység
 FIGYELEM!
*  a nyomtatvány az Internetről ingyenesen tölthetők le, azonban az ügyfélszolgálatokon térítés ellenében vásárolhatóak meg
** a nyomtatvány formátumát és tartalmát az Európai Bizottság határozata rögzíti, ezért annak gépi úton történő kitöltése nem lehetséges