Az OEP közleménye az újszülöttek és az ismeretlen személyek ellátásának informatikai kód alkalmazásával történő elszámolásáról

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (4)-(6) bekezdésében foglalt szabályok alapján lehetőség van a TAJ számmal még nem rendelkező újszülöttek valamint az ismeretlen személyek ellátásának informatikai kódon történő jelentésére, illetve elszámolhatóságára, valamint a TAJ szám utólagos bemutatására és a TAJ szám nélküli, de ismert személy TAJ számának az Egészségbiztosítási Pénztártól történő igénylésére a következők szerint.

1. Az újszülöttek ellátásának jelentése TAJ szám hiányában a születést követő második hónap utolsó napjáig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által meghatározott elvek szerint képzett informatikai kód alkalmazásával történik.

Az informatikai kódot az alábbiak szerint kell képezni:

Az újszülött édesanyja kilencjegyű TAJ számának első pozíciójában lévő karaktert a „8”-as számjeggyel kell helyettesíteni. Ikerszülés, illetve ikrek ellátása esetén az édesanya TAJ számának első pozíciójában lévő karaktert az elsőszülöttnél a „8”-as, másodszülöttnél a „7”-es, harmadszülöttnél a „6”-os – és így tovább – számjeggyel kell helyettesíteni.

Példa:

Az újszülött édesanyja TAJ száma 030 913 389

Az újszülött informatikai kódja 830 913 389

Ikerszülés esetén a másodszülött informatikai kódja 730 913 389

Ikerszülés esetén a harmadszülött informatikai kódja 630 913 389

(A példa szerinti informatikai kódok nem alkalmazhatóak!)

2. Ismeretlen, TAJ számmal nem rendelkező személy elhalálozását megelőző ellátásának és boncolásának jelentése az OEP által meghatározott elvek szerinti informatikai kód alkalmazásával történik.

Ismeretlen személyek esetében a TAJ szám mezőben mindig a 900 000 007 informatikai kódot kell megadni.

Ismeretlen személynek tekinthető a TAJ számmal és a más személyazonosításra szolgáló adatokkal nem rendelkező beteg.

Az ismeretlen személy esetében annak adatlapját – a teljesítményjelentéssel egyidejűleg – meg kell küldeni a teljesítményjelentést fogadó Egészségbiztosítási Pénztárnak.

A jelentett ellátások kifizetése az Egészségbiztosítási Pénztár által elvégzett ellenőrzést követően történik. Amennyiben az Egészségbiztosítási Pénztár az adatlap megküldésétől számított 60 napon belül nem végzi el az ellenőrzést, a szolgáltató részére a nyújtott ellátásokért járó díjazás kifizetésre kerül. 2

3. Az ellátáskor TAJ számot igazoló okmánnyal nem rendelkező személy vagy hozzátartozója az ellátást követő 15 napon belül bemutathatja a TAJ számot igazoló okmányt. Abban az esetben, ha a TAJ számot igazoló okmányt a rendelkezésre álló határidőig nem mutatják be, a szolgáltató az ellátott személy azonosítására szolgáló, rendelkezésre álló adatok megküldésével kezdeményezi az illetékes Egészségbiztosítási Pénztárnál a TAJ szám rendelkezésre bocsátását.

Az azonosításra szolgáló adatok: név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím.

A nyújtott ellátások az Egészségbiztosítási Pénztár által megadott TAJ számmal jelenthetőek.

A TAJ számmal nem rendelkező, de személyazonosításra szolgáló adatokkal rendelkező beteg nem tekinthető ismeretlen személynek, így az ellátásuk informatikai kódon nem jelenthető, azt az Egészségbiztosítási Pénztár adatlap benyújtása esetén sem ellenőrzi, és az ilyen módon jelentett eset nem kerül kifizetésre.

Budapest, 2010. június