Rehabilitációs ellátás, REP 2015

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól szóló kitöltési útmutató közzétételéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2015.06.22-től bővült a letölthető dokumentumok köre, az OEP honlapján elérhetővé vált a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására szolgáló esettanulmány is.

 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 36.§ (6) bekezdése alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója közzéteszi az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól szóló kitöltési útmutatót.

A kitöltési útmutató előírásai az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kinevezett, a rehabilitációs szakellátások fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa által meghirdetett pilot programban részt vevő – a részvételre pályázott és nyertes – szolgáltatók részére kötelező érvényűek.

Az adatszolgáltatás jelen kitöltési útmutató szerinti alkalmazása a pilot programban részt vevőkön kívül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral rehabilitációs ellátásra finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató számára opcionális.

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a kitöltésre vonatkozó szabályok változásával egyidejűleg a finanszírozás szabályai nem változnak.

Az elkövetkező időszakban a megfelelő felkészülést biztosítani kívánjuk minden intézet részére, ezért a rehabilitációs ellátást végző szolgáltatókat folyamatosan tájékoztatjuk a meghirdetett konzultációs alkalmakról és a kiadott szakmai anyagokról.

A rehabilitációs ellátások teljesítmény-jelentésben alkalmazandó új kódolási és jelentési szabályairól meghirdetett konzultációk dokumentumai a továbbiakban az alábbi útvonalon tekinthetőek meg.

A rehab@oep.hu levelezési listára jelentkezni folyamatosan, a rehabilitációs ellátást végző intézet vezetőjének jóváhagyásával a kiss.zs@oep.hu email címen lehet.

Budapest, 2015. április 20.


Dr. Sélleiné Márki Mária

főigazgató